Lung do Kangjuru, Sikkim 2017

Na prośbę U-cie1, khenpo i społeczności mnisiej Dharma Chakra Centre w klasztorze Rumtek, Jego Eminencja Kjabdzie Drubłang Sangje Njenpa Rinpocze zgodził się udzielić głębokiego ustnego przekazu Gjalłe Kangjuru Rinpocze2. Wydarzenie to będzie miało miejsce w klasztorze Rumtek, głównej siedzibie Jego Świątobliwości Gjalłanga Karmapy i potrwa około dwóch miesięcy, poczynając od 9 października 2017 roku.Dalsze informacje zostaną przekazane w późniejszym terminie". Karmapa’s Office of Administration

20 czerwca 2016

Zapowiedź po angielsku - JPG
Zapowiedź po tybetańsku - JPG
 
Przypisy polskiej redakcji:
1 "U-cie" - to skrót od tybetańskich nazw Umdze i Cietrimpa. "U" to skrót od Umdze, co oznacza prowadzącego śpiewy i ceremonie. "Cie" - to skrót od cietrimpa, czyli odpowiedzialny za utrzymanie dyscypliny klasztornej. Grupa mnichów pełniących funkcje umdze, cietrimpa oraz dordże lobpyn stanowią w tybetańskim systemie monastycznym starszyznę decydującą o najważniejszych sprawach klasztoru.
2 Gjalłe Kangjur Rinpocze, to pełne szacunku określenie Kangjuru. Dosłownie oznacza to "Drogocenny Przekład Słów Zwycięzcy".