Reinkarnacja Tengi Rinpocze

Blisko 1000 lat temu Pierwszy Karmapa Dysum Kjenpa zapoczątkował świadome odradzanie się dla dobra swoich uczniów i wszystkich istot. Zostawił swym uczniom wskazówki, gdzie mają go szukać i w jaki sposób rozpoznać. Odrodził się jako II Karmapa znany z cudownych właściwości Karmapaksi. Na naszych oczach to niezwykłe, wspaniałe działanie dzieje się właśnie teraz. Jego Świątobliwość XVII Karmapa Ogyen Trinle Dordże  podczas corocznych modlitw w miejscu, gdzie Budda osiągnął oświecenie - Bodhgaya- przekazał dwie przepowiednie o odrodzeniu naszego niezwykle dobrego lamy Wielce Czcigodnego Tengi Rinpoczego. Rinpocze przed swym odejściem w paranirwanę dla wielu widzianą jako bolesną lekcję przemijalności połączoną ze smutkiem, ale i z pewnością, że Jego obietnica się spełni. Obietnica ta miała przesłanie "Wrócę, polegajcie na Karmapie". 

Poszukiwania na podstawie tych dwóch przepowiedni pozwoliły najbliższym uczniom Rinpoczego Tashi Ozerowi, Tempie Yarpelowi i innym z błogosławieństwem Jego Eminencji Njenpy Rinpocze przywieźć Yangsi Tengę Rinpoczego do JŚ Karmapy. Dziś w Bodhgaya JŚ Karmapa jako rdzenny lama Tengi Rinpoczego rozpoznał w tym małym chłopcu naszego wspaniałego lamę Tengę Rinpoczego. To wiadomość, która niesie tylko radość, niweczy każdy smutek i daje pewność szczęścia. A la la ho.  Lama kjenno, lama kjenno, drincien tsałej lama kjenno. Lamo myśl o mnie , lamo myśl o mnie, drogi rdzenny lamo myśl o mnie.
lama Paweł