Lung do Kangjuru, Sikkim 2017

Na prośbę U-cie1, khenpo i społeczności mnisiej Dharma Chakra Centre w klasztorze Rumtek, Jego Eminencja Kjabdzie Drubłang Sangje Njenpa Rinpocze zgodził się udzielić głębokiego ustnego przekazu Gjalłe Kangjuru Rinpocze2. Wydarzenie to będzie miało miejsce w klasztorze Rumtek, głównej siedzibie Jego Świątobliwości Gjalłanga Karmapy i potrwa około dwóch miesięcy, poczynając od 9 października 2017 roku.Dalsze informacje zostaną przekazane w późniejszym terminie". Karmapa’s Office of Administration

20 czerwca 2016

Zapowiedź po angielsku - JPG
Zapowiedź po tybetańsku - JPG
 
Przypisy polskiej redakcji:
1 "U-cie" - to skrót od tybetańskich nazw Umdze i Cietrimpa. "U" to skrót od Umdze, co oznacza prowadzącego śpiewy i ceremonie. "Cie" - to skrót od cietrimpa, czyli odpowiedzialny za utrzymanie dyscypliny klasztornej. Grupa mnichów pełniących funkcje umdze, cietrimpa oraz dordże lobpyn stanowią w tybetańskim systemie monastycznym starszyznę decydującą o najważniejszych sprawach klasztoru.
2 Gjalłe Kangjur Rinpocze, to pełne szacunku określenie Kangjuru. Dosłownie oznacza to "Drogocenny Przekład Słów Zwycięzcy".
Wizyta Sangtera Rinpocze w Poznaniu 5-6.08.2017

Wizyta będzie miała miejsce w sierpniowy weekend 5-6.08.2017. 
Plan wizyty:
Sobota 5.08.2017 
godz. 16:00 - Nauki Dharmy
 
Niedziela 6.08.2017
godz. 10:00 - Abhiszeka Białej Tary
godz. 16:00 - nauki Dharmy
 
Istnieje możliwość odbycia indywidualnych rozmów z Rinpocze.
Studiowanie tekstu III Karmapy Rangjung Dorje

NAM SZIE JE SZIE DZIE PEJ TEN CIE - „Siastra o rozróżnieniu świadomości i pierwotnych mądrości” – tekst ten zawiera w sobie kwintesencję nauk II obrotu Kołem Dharmy, czyli nauk o pustce. Ogólnie mówi o tym w jaki sposób funkcjonuje 8 aspektów świadomości i jak one zostają przemienione na 5 aspektów pierwotnej mądrości. 
 
Wykłady odbywają się co 6 tygodni w uzgodnionych wcześniej terminach, w poznańskiej Gompie przy ul. św. Marcin 34/25. Najbliższy wykład będzie miał miejsce 9 września, w sobotę o godz. 18:00.
 
Istnieje możliwość dołączenia do grupy w szczególnych przypadkach, po uprzedniej rozmowie z prowadzącą wykłady. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to proszę o informację na adres mailowy: kontakt@buddyzm-poznan.pl. 
Reinkarnacja Tengi Rinpocze

Blisko 1000 lat temu Pierwszy Karmapa Dysum Kjenpa zapoczątkował świadome odradzanie się dla dobra swoich uczniów i wszystkich istot. Zostawił swym uczniom wskazówki, gdzie mają go szukać i w jaki sposób rozpoznać. Odrodził się jako II Karmapa znany z cudownych właściwości Karmapaksi. Na naszych oczach to niezwykłe, wspaniałe działanie dzieje się właśnie teraz. Jego Świątobliwość XVII Karmapa Ogyen Trinle Dordże  podczas corocznych modlitw w miejscu, gdzie Budda osiągnął oświecenie - Bodhgaya- przekazał dwie przepowiednie o odrodzeniu naszego niezwykle dobrego lamy Wielce Czcigodnego Tengi Rinpoczego. Rinpocze przed swym odejściem w paranirwanę dla wielu widzianą jako bolesną lekcję przemijalności połączoną ze smutkiem, ale i z pewnością, że Jego obietnica się spełni. Obietnica ta miała przesłanie "Wrócę, polegajcie na Karmapie". 
Idź do strony  1 [2] 3 ... 12 13 14